Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku
21-040 Świdnik woj. lubelskie
ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 12
e-mail: opsswidnik@poczta.onet.pl
Sekretariat (081) 468-69-00, 468-77-15, 469-70-58   fax (081) 468-69-00
Kierownik (081) 468-69-00, 468-77-15, 469-70-58
Z-ca Kierownika (081) 468-69-00 wew. 23, wew. 32
Sekcja Administracyjno-Finansowa (081) 468-69-00 wew. 27   e-mail: ksiegowosc@mops.swidnik.pl
Sekcja Świadczeń Pieniężnych Usług i Pomocy Rzeczowej (081) 468-69-00 wew. 26
Sekcja Świadczeń Rodzinnych (081) 468-69-00 wew. 34   e-mail: sr@mops.swidnik.pl
Fundusz Alimentacyjny (081) 468-69-00 wew. 24   e-mail: fa@mops.swidnik.pl
Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
Informatyk (081) 468-69-00 wew. 33   e-mail: lwalecki@mops.swidnik.pl
od do