Jawność finansów publicznych

Świdnik, 7 października 2020r.

OP.II.E.311-3.4.2020 

Jawność finansów publicznych 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1240 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych i wygaszonych należności publicznoprawnych w III kwartale 2020r.

1. Wygaszenie należności od dłużnika alimentacyjnego, na podstawie art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020r. poz. 808 z późn. zm.):

Zadania zlecone 

 • Fundusz Alimentacyjny - 10 593,11 zł.
 • Odsetki od funduszu alimentacyjnego - 11 155,26 zł.
 • Zaliczka alimentacyjna 11 654,36 zł.

2. Umorzenie należności za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, na podstawie art. 30 ust.9 Ustawy z dnia 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 z poźn. zm.) oraz art. 104, art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256):

Zadania zlecone

 • Świadczenia rodzinne - 117,50 zł,
 • Odsetki od świadczeń rodzinnych - 6,18 zł.

 

Świdnik, 1 lipca 2020r.

 

 

 

OP.II.E.311-3.3.2020 

 

 

 

Jawność finansów publicznych

 

 
 

 

 Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1240 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych i wygaszonych należności publicznoprawnych w II kwartale 2020r.

 

1. Wygaszenie należności od dłużnika alimentacyjnego, na podstawie art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.):

 

 

 

Zadania zlecone 

 

 • Fundusz Alimentacyjny - 117 299,58 zł.
 • Odsetki od funduszu alimentacyjnego - 56 713,03 zł.
 • Zaliczka alimentacyjna 25 557,00 zł.

 


 

Świdnik 06.05.2020r.

Bilanse jednostkowe IV kwartał 2019r.

Bilans jednostki budżetowej - pobierz

Rachunek zysków i strat jednostki - pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierz

Informacja dodatkowa - pobierz

Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" - pobierz

 


 

 

Świdnik, 6 kwietnia 2020r.

 

OP.II.E.311-3.2.2020 

 

Jawność finansów publicznych

 
 

 Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1240 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych i wygaszonych należności publicznoprawnych w I kwartale 2020r.

1. Wygaszenie należności od dłużnika alimentacyjnego, na podstawie art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.):

 

Zadania zlecone 

 • Fundusz Alimentacyjny - 24 000,00 zł.
 • Odsetki od funduszu alimentacyjnego - 13 354,90 zł.

2. Wygaszenie należności za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, na podstawie art. 30 ust. 11 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.);

 

Zadania zlecone 

 

 • Świadczenia rodzinne - 1800,00 zł.
 • Odsetki od świadczeń rodzinnych - 267,61 zł.

 

3. Wygaszenie należności za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze na podstawie art. 25 ust. 12 Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r. poz. 2407);

 

 

 

Zadania zlecone 

 

 

 

 • Świadczenia rodzinne - 6000,00 zł.
 • Odsetki od świadczeń rodzinnych - 727,92 zł.

 

 


Świdnik, 10 stycznia 2020r.

 

OP.II.E.311-3.1.2020 

 

Jawność finansów publicznych

 
 

 Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1240 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych i wygaszonych należności publicznoprawnych w IV kwartale 2019r.

1. Wygaszenie należności od dłużnika alimentacyjnego, na podstawie art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.):

 

Zadania zlecone 

 

 • Fundusz Alimentacyjny - 10 998,20 zł.
 • Odsetki od funduszu alimentacyjnego - 46,40 zł. 

2. Umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego, na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019r. poz. 670 z późn. zm.):

Zadania zlecone

 • Fundusz alimentacyjny - 450 zł.
 • Odsetki od funduszu alimentacyjnego - 4,92 zł.

 

 

 

Świdnik, 8 października 2019r.

OP.II.E.311-3.4.2019

 

 

Jawność finansów publicznych

 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1240 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych i wygaszonych należności publicznoprawnych w III kwartale 2019r. 

 1. Wygaszenie należności od dłużnika alimentacyjnego, na podstawie art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.):

 

Zadania zlecone 

 

 • Fundusz Alimentacyjny - 93 374,95 zł.
 • Odsetki od funduszu alimentacyjnego - 50 140,09 zł.
 • Zaliczka alimentacyjna 13 839,00 zł.

2.     Umorzenie należności za nienależnie pobrane zasiłki stałe, na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2, art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096)

 • zasiłek stały - 1354,81 zł.

 


 

Świdnik, 30 lipca 2019r.

OP.II.E.311-3.3.2019

 

 

Jawność finansów publicznych

 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych i wygaszonych należności publicznoprawnych w II kwartale 2019r. 

 1. Wygaszenie należności od dłużnika alimentacyjnego, na podstawie art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.):

 

Zadania zlecone 

 

 • Fundusz Alimentacyjny - 76 404,07 zł.
 • Odsetki od funduszu alimentacyjnego - 43 549,93 zł.
 • Zaliczka alimentacyjna 25 137,00 zł.

2.     Umorzenie należności za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na  podstawie art. 23 ust.8 Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.):

Zadania zlecone

 • Fundusz alimentacyjny - 450,00 zł
 • Odsetki od funduszu alimentacyjnego - 26,15 zł.

 


 

Świdnik 07.05.2019r.

Bilanse jednostkowe IV kwartał 2018r.

Bilans jednostki budżetowej - pobierz

Rachunek zysków i strat jednostki - pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierz

Informacja dodatkowa - pobierz

Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" - pobierz

 


Świdnik, 9 kwietnia 2019 r.

 

OP.II.E.311-3.2.2019

 

 

Jawność finansów publicznych

 

 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych i wygaszonych należności publicznoprawnych w I kwartale 2019r.

 

 1. Wygaszenie należności od dłużnika alimentacyjnego, na podstawie art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.):

 

Zadania zlecone 

 

 • Fundusz Alimentacyjny - 47 000,00 zł.
 • Odsetki od funduszu alimentacyjnego - 17 459,30 zł.
 • Zaliczka alimentacyjna 11 655,00 zł.

 

 

 


 

 

 

Świdnik, 7 stycznia 2019 r.

 

OP.II.E.311-3.1.2019

 

 

Jawność finansów publicznych

  

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych i wygaszonych należności publicznoprawnych w IV kwartale 2018 r.

 1. Wygaszenie należności od dłużnika alimentacyjnego, na podstawie art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.):

Zadania zlecone 

 • Fundusz Alimentacyjny - 293,45 zł.

 


 

Świdnik, 10 października 2018 r.

 

OP.II.E.311-3.4.2018

 

 

 

Jawność finansów publicznych

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje, iż w III kwartale 2018r. nie dokonano żadnych umorzeń i wygaszeń należności publicznoprawnych.

 


 

Świdnik, 23 lipca 2018 r.

OP.II.E.311-3.3.2018

 

Jawność finansów publicznych

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych i wygaszonych należności publicznoprawnych w II kwartale 2018 r.

 

 1. Umorzenie należności za świadczone usługi opiekuńcze i pobyt w schronisku, na podstawie art. 104 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.):

Zadania własne

 • Usługi opiekuńcze – 417,12 zł,

 • Odsetki od usług opiekuńczych – 165,40 zł,

 • Pobyt w schronisku – 250,35 zł,

 • Odsetki od pobytu w schronisku – 85,20 zł.

Zadania zlecone

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 217,72 zł,

 • Odsetki od specjalistycznych usług opiekuńczych – 112,22 zł.

 1. Wygaszenie należności za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.):

Zadania zlecone:

 • Świadczenia rodzinne – 7,60 zł,

 • Odsetki od świadczeń rodzinnych – 11,18 zł.

 1. Wygaszenie należności od dłużnika alimentacyjnego, na podstawie art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.):

Zadania zlecone

 • Zaliczka alimentacyjna – 3 528,00 zł,

 • Fundusz Alimentacyjny – 54 476,60 zł,

 • Odsetki od Funduszu Alimentacyjnego – 18 370,30 zł.Świdnik, 18 kwietnia 2018 r.

 

OP.II.E.311-3.2.2018

 

 

 

Jawność finansów publicznych

 

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych należności publicznoprawnych w I kwartale 2018 r.

 

 

 

 1. Umorzenie należności za świadczone usługi opiekuńcze , na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428):

 

Zadania własne

 

 • Usługi opiekuńcze – 1 167,41 zł,

 • Odsetki od usług opiekuńczych – 26,98 zł.

 

 1. Umorzenie należności za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, na podstawie art. 25 ust. 10 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851):

 

Zadania zlecone

 

 • Świadczenie wychowawcze – 3 000,00 zł,

 • Odsetki od świadczenia wychowawczego – 119,30 zł.

 

 1. Wygaszenie należności za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, na podstawie art. 30 ust. 11 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952):

 

Zadania zlecone:

 

 • Świadczenia rodzinne – 304,00 zł.

 

 1. Wygaszenie należności od dłużnika alimentacyjnego, na podstawie art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554):

 

Zadania zlecone

 

 • Zaliczka alimentacyjna – 23 310,00 zł,

 • Fundusz Alimentacyjny –126 000,00 zł,

 • Odsetki od Funduszu Alimentacyjnego – 52 339,00 zł.

  

 


 

Świdnik, 12 stycznia 2018 r.

 

OP.II.E.311-3.1.2018

 

Jawność finansów publicznych

 

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych należności publicznoprawnych w IV kwartale 2017 r.

 1. Umorzenie należności, na podstawie art. 104 ust. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1428):

Zadania własne

 • Zasiłek stały - 661,62 zł.

         2. Umorzenie należności za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, na podstawie art. 30 ust. 9 Ustawy z dnia 
             23 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz 1952):

Zadania zlecone:

 • Świadczenia rodzinne - 2123,00 zł

 • Odsetki od świadczeń rodzinnych - 95,61 zł

 


 

Świdnik, 16 października 2017 r.

OP.II.E.311-3.4.2017

Jawność finansów publicznych

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych należności publicznoprawnych w III kwartale 2017 r.

 1. Wygaszenie należności od dłużnika alimentacyjnego, na podstawie art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489):

Zadania zlecone

 • Zaliczka alimentacyjna – 9 765,00zł


   

Świdnik, 27 lipca 2017 r.

OP.II.E.311-3.3.2017

Jawność finansów publicznych

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych należności publicznoprawnych w II kwartale 2017 r.

 

 1. Wygaszenie należności od dłużnika alimentacyjnego, na podstawie art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489):

Zadania zlecone

 • Zaliczka alimentacyjna – 6 604,50 zł

 1. Umorzenie należności za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, na podstawie art. 30 ust. 9 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518):

Zadania zlecone

 • Świadczenia rodzinne – 1 332,00 zł

 • Odsetki od świadczeń rodzinnych – 285,97 zł.

 1. Umorzenie należności za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, na podstawie art. 25 ust. 10 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195):Zadania zlecone

 • Świadczenia wychowawcze – 500,00 zł

 • Odsetki od świadczeń wychowawczych – 4,89 zł

   


   

Świdnik, dnia 28.04.2017r.

OP.II.E.311-3.5.2017

Jawność  finansów  publicznych

            Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych  należności publicznoprawnych w I kwartale 2017r.

1) Wygaszenie należności od dłużnika alimentacyjnego , na podstawie art. 28 ust.3 Ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016r. poz 169):

Zadania zlecone

 • Zaliczka alimentacyjna - 67 621,23 zł

 • Fundusz alimentacyjny - 116 753,13 zł

 • Odsetki od Funduszu alimentacyjnego - 63 013,43 zł

2) Umorzenie należności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świdniku, na podstawie art. 104 ust. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2006r. poz. 930):

 • Pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Świdniku - 815,50 zł 

3) Umorzenie należności za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, na podstawie art. 30 ust.9 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518):

Zadania zlecone

 • Świadczenia pielęgnacyjne - 1300,00 zł

 • Odsetki od świadzenia pielęgnacyjnego 26,18 zł.


 

Świdnik, dnia 30.01.2017r.

OP.II.E.311-3.4.2017

Jawność  finansów  publicznych

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości wygaszonych należności publicznoprawnych w IV kwartale 2016r.

 1. Należności od dłużników alimentacyjnych, na podstawie art.28 ust.3 ustawy z dnia 7.09.2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2016r. poz. 169 z późn. zm.):

 • Zaliczka alimentacyjna – 10 878,00 zł

 • Fundusz alimentacyjny – 9 565,63 zł


Świdnik, dnia 28.10.2016r.

OP.II.E.311-3.3.2016

Jawność  finansów  publicznych

 

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych należności publicznoprawnych w III kwartale 2016r.:

 1. Należności od dłużników alimentacyjnych, na podstawie art.28 ust.3 ustawy z dnia 7.09.2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

Zadania zlecone

 • Zaliczka alimentacyjna – 1 817,24 zł

 1. Należności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świdniku, na podstawie art.104 ust. 4 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej:

 Zadania własne

 • Pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świdniku – 1 011,08 zł

 


 

Świdnik, dn.28.07.2016r.

OP.III.E.311-3.2.2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych w II kwartale 2016r:

Należności od dłużników alimentacyjnych, które w 2016r. wygaszono w trybie art. 28 ust.3, ustawy z dnia 07.09.2008r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

Zadania zlecone

Fundusz Alimentacyjny - 16 504,70 zł


 

Świdnik, dn.27.10.2015r.

OP.III.AE 3016/2/3/2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych w III kwartale 2015 roku.

I. Należności od dłużników alimentacyjnych, które w 2015r. umorzono w trybie art. 30 ust.2, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

1. zadanie zlecone

zaliczka alimentacyjna - 8 127,00

II. Należności od dłużników alimentacyjnych, które w 2015r. wygaszono w trybie art. 28 ust.3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

1. zadania zlecone 

- zaliczka alimentacyjna - 8 242,50

- fundusz alimentacyjny - 49 710,50

 


Świdnik, dn.23.07.2015r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych w II kwartale 2015 roku.

I. Należności w stosunku do których w 2015r. odstąpiono od żądania zwrotu w trybie art. 104 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej:

1. zadania własne

usługi opiekuńcze - 3 502,31

II. Należności od dłużników alimentacyjnych, które w 2015r. umorzono w trybie art. 23 ust.2, Art. 30 ust.2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

1. zadania zlecone 

- zaliczka alimentacyjna - 2750,00

- fundusz alimentacyjny - 13 394,20 

III. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które w 2015r. umorzono w trybie Art. 30 ust. 3:

1. zadania zlecone

świadczenia rodzinne - 5 147,26


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku informuje o wysokości umorzonych należności publiczno-prawnych w I kwartale 2015 roku.

I. Należności w stosunku do których w 2015r. odstąpiono od żądania zwrotu w trybie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej:

1. zadania własne

usługi opiekuńcze - 198,24

II. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które w 2015r. umorzono w trybie art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1. zadania zlecone

świadczenia rodzinne - 2 206,00od do